Nawigacja  

   

Kategorie  

   

Flag Counter  

   

Ankieta  

Najbardziej elastyczny język programowania ?

   

Korzystanie z WebService na platformie IAI.shop.com

Ocena użytkowników:  / 2

Przykład przedstawia po kolei jakie kroki należy wykonać, aby połączyć się z jednym z udostępnianych WebService'ów przez platformę IAI-Shop.com.

Do połączenia wykorzystany zostanie mechanim SOAP. Aby się połączyć na początku należy zdefiniować tablicę, z parametrami logowania:

 
// dane do logowania 
$login = "login do panelu IAI"; 
$password = "hasło do panelu IAI"; 
 
// tablica z parametrami logowania 
$authenticate = array(
 'system_key' => sha1(date('Ymd').sha1($password)),
 'system_login' => $login
);
 

 

 

Ważne jest zachowanie nazw parametrów w tablicy z parametrami logowania, w razie zadeklarowania niepoprawnej nazwy bramka zwróci nam błąd.

 

Hasło do brami wysyłane jest po podwójnym zakodowaniu algorytmem sha1.

 
// adres bramki nasłuchjącej
$service_name = "http://_domena_sklepu_.iai-shop.com/edi/api-getproducts.php?wsdl";
 

 

 

Aby otrzymać jakiekolwiek wyniki, niezbędne jest określenie przynajmniej jednego parametru "wyszukiwania". Dla przykładu zostanią wykorzystane parametry odpowiedzialne za:

  1. available - d ...

    Czytaj więcej ...

Prezentacja pobranych danych z WebService IAI

Ocena użytkowników:  / 0

Przykład ten nawiązuje do artykułu Korzystanie z WebService na platformie IAI.shop.com

Po udanym połączeniu się do WebService oraz pobraniu danych możemy zabrać się za ich obróbkę. W dalszej części artykułu na potrzeby prezentacji danych zostanie stworzona klasa z funkcją wyświetlania danych.

Na początku załączamy plik z klasą do wyświetlania produktu oraz określamy parametry logowania. Jego zawartość zostanie przedstawiona w dalszej części artykułu:

 
//klasa z danymi produktu
 include('produkty.php');
 
 // dane do logowania 
 $login = "login do panelu IAI"; 
$password = "hasło do panelu IAI";
 

Połączenie do bramki zamkniemy w pętli, której ilość iteracji określona jest przez ilość stron, które chcemy pobrać:

 
// ilość stron do pobrania
 $ile_stron = 21;
for($s =0; $s <= $ile_stron; $s++)
 {
 
 // ilość pobieranych produktów na jedną stronę
 $ile_produktow_na_strone = 100;
 
 // numer strony z wynikami
 $numer_strony_z_wynikami = $s;
 

Następnie łączymy się z WebService'm i pobieramy dane - prawie identycznie jak w w/w artykule, z tą różnicą, że podajemy numer strony i ilość do wyświetlenia jako parametr:

 
$service_name = "http://markartur.iai-shop.com/edi/api-getproducts.php?wsdl";

$authenticate = array( 
 'system_key' => sha1(date('Ymd').sha1($password)),
 'system_login' => $login
); 
 
 
$params = array( 
 'available' => 'y'
 ,'results_limit' => $ile_produktow_na_strone
 ,'results_page' => $numer_strony_z_wynikami
); 
 
$parametry = array(
 'authenticate' => $authenticate,
 'params' =&g
...

Czytaj więcej ...

   

Aktualnie online

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

   
© TRAFAS.EU